Mälarsalen stockholms danspalats

Mälarsalens åtgärder för att minska smittspridning

Mälarsalen har företagit en del åtgärder för att säkra situationen kring undervisningen av vårens bröllopsvalskurs, 3-veckorskurser samt kommande privatlektioner.

Mälarsalens danskurser ser mycket allvarligt på viruset Covid-19 och följer löpande myndigheternas restriktioner. Säkerhet och hälsa för deltagare och medarbetare har högsta prioritet och därav har vi själva företagit en rad åtgärder för att säkra situationen, för att både deltagare, värdinnor och lärare ska känna sig trygga hos oss. Nedan finner ni också de motkrav vi ställer på deltagarna:

Uppdaterat 2020-05-05 kl 15:40

Mälarsalens åtgärder för att minska smittspridning
• Mälarsalens personal är uppdelad i olika teams och arbetar omlott för att minska smittspridning. Vid minsta symtom stannar personalen hemma.
• Lektionen hålls i en luftig lokal avskild från övrig verksamhet.
• Skyltar om att tvätta händerna noga och ofta samt nysa och hosta i armvecket, finns uppsatt i lokalen samt på toaletten.
• Handdesinfektion finns tillgängligt i kurslokalen.
• Kurslokalen vädras under samt mellan varje lektion. I vissa fall har vi flera fönster öppna under hela lektionstillfället.
• Vi har längre paus mellan två olika kurser, för att minska trängsel vid in- och utpassering efter en avslutad kurs till dess att den nya kursen startar.
• Städning sker mer grundligt och med yt-desinficerade medel. Värdinnor torkar av och desinficerar allmänna ytor under pågående kurs (Ytor såsom dörrhandtag, hissknappar, stolar, vatten- och kaffekannor, tänger etc).

 

Vad kan du som deltagare/lärare/värdinna göra för att minska smittsmidning
• Deltagaren försäkrar i bokningsförfarandet att:
– Hen inte utgörs av en riskgrupp.
– Hen är symtomfri vid bokningstillfället.
• Deltagaren/läraren tvättar händerna noggrant innan och efter lektionstillfället. Behöver man nysa/hosta görs det i armvecket och peta er inte i ansiktet.
• Vid minsta symtom på undervisningsdagen, stannar deltagaren/läraren hemma.
– Privatlektioner: Sjukanmälan görs så snart som möjligt till dansläraren/deltagaren dock senast kl 10:00 på undervisningsdagen. (Kontaktuppgifter till läraren/deltagarna mailas ut senast 3 dagar innan kurstillfället). Inställd privatlektion flyttas till nytt datum som parterna kommer överens om.
– Bröllopsvals: Sjukanmälan görs så snart som möjligt till info@malarsalen.se dock senast kl 10:00 den 15 maj. Deltagarna avanmäls och inbetalt belopp sparas som tillgodo på respektive bokningsanvändare.
– 3-veckorskurser i bachata + danspass (solodanskurs): Sjukanmälan görs så snart som möjligt till info@malarsalen.se. De kurstillfällen som en person missat pga sjukdom, sparas som tillgodo på respektive bokningsanvändare.

 

Vid behov kommer Mälarsalen vidta fler åtgärder än ovan angivna.
Tack för er förståelse och samarbete!