Mälarsalen stockholms danspalats

dansstilar

Nybörjare eller dansräv, vi har kursen för dig.

Det är aldrig försent att börja dansa! Vi har kurser för dig som aldrig tagit ett steg, likväl för dem som varit aktiva på dansgolven de senaste årtiondena.

För att hitta just din nivå, läs beskrivningarna här nedan. Är du fortfarande osäker, klicka här Vilken kurs ska jag gå? eller kontakta oss för mer information.

VÅRA NIVÅER:

Grundkurs

Bugg, grundkurs: För grundkursen krävs inga förkunskaper. Här sätts man in i de viktiga grunderna och övar grundsteg, enklare snurrar, föra & följa med mera. Den amitiösa eleven går grundkursen flera gånger för att bli riktigt säker och väl förberedd inför de högre nivåerna.


Boogie woogie, grundkurs: På denna kursomgång fokuserar vi mycket på grundsteget, känsla för musiken och komma in i boogiens rythmiska takter. Man får lära sig föra- och  följateknik och grundfigurer som ger möjlighet att komma igång och svänga på dansgolvet. Någon form av dansvana är en tillgång, men absolut inget krav.


Foxtrot, grundkurs: I denna kurs får du lära dig grunderna och några roliga turer i foxtrot som du kommer kunna använda på ett socialt dansgolv. Foxtrot är en mycket populär pardans och under kursen kommer Du att lära dig grunderna med föra-följa-teknik och ett antal figurer. För den här kursen krävs inga förkunskaper.

Grund/medel

Bugg, grund/medel: Denna kurs bygger direkt vidare på grundkursen så för att du ska trivas på den här kursen, bör du ha gått en grundkurs för inte alltför länge sedan. På grund/medel bygger vi vidare på grunderna och lägger till fler intressanta turer och varianter. Detta är en kursnivå som vi rekommenderar att man går två gånger eftersom den innehåller en del intressanta moment som är bra att öva mycket på innan man går vidare till nästa nivå.
Grund/medel motsvarar tidigare fortsättning 1.

Medel

Bugg, medel: Denna kurs skall du gå minst fyra kursomgångar, gärna fler.
Medel är en kursnivå som du kan dansa länge på. Här byter instruktörerna ut innehållet i varje kursomgång vilket innebär att du får god variation och intressanta utmaningar även om du går kursen gång på gång. För att ta steget in på Medel behöver du ha minst ett halvårs buggande i bagaget och känna dig säker på de grunder du övat in på grund- och grund/medel-nivå.
Medel motsvarar tidigare fortsättning 2 och 3.

Medel/avancerad

Bugg, medel/avancerad: Denna kurs skall du gå minst fyra kursomgångar, helst fler. Även medel/avancerad är en kursnivå man kan dansa på under lång tid. Men när du tar steget till den här nivån sitter grunderna stadigt och du har under minst ett år på medel-nivå bekantat dig med olika turer, rörelser, stegvariationer, rotationshastigheter med mera. På den här nivån är tempot högt både på musiken och undervisningen. Här höjs svårighetsgraden och kraven på teknik och koordination ökar ytterligare.
Medel/avancerad motsvarar tidigare fortsättning 4.


Boogie woogie, medel/avancerad:
I den här kursen kommer vi att ha ett högt tempo både i dansen och undervisningen. Vi lägger fokus på nya figurer, jobbar med föra- och följaövningar och övar på att dansa socialt i olika tempon. Det här är kursen för dig som är väl bekant med dansstilen boogie woogie. Grunder och de vanligaste figurerna bör sitta och man är nu redo för en utmaning.


Foxtrot, medel/avancerad:
För att tillgodogöra dig innehållet på denna kurs, behöver du besitta goda grunder i dansstilen och gärna varit ute och socialdansat. På den här nivån bygger vi på med fler turer, kombinationer och lägger till fler handfattningar. Vi lägger mer fokus på förning med kroppen.

Avancerad

Bugg, avancerad: När du väljer att anmäla dig till Bugg avancerad har du dansat i många år och gått åtskilliga danskurser. Du har också varit ute och dansat på landets dansbanor, men framför allt har du en rejäl dos ambition att utvecklas som dansare och hunger att hugga tag i alla de idéer instruktören presenterar. Du har ett öppet sinne och är beredd att jobba hårt för att bli bättre. Viktigt att känna till är att alla Mälarsalens bugginstruktörer jobbar med den moderna tryck och drag-tekniken i förningen, varför du behöver behärska denna teknik för att hänga med. Innehållet på Avancerad skiftar i varje kursomgång så den ena kursen är inte den andra lik och man kan alltså gå den här kursen gång på gång.


Bugg, avancerad Plus: "Avancerad Plus" betyder att undervisningen i den här typ av kurs sker på en nivå som vi annars inte kommer nära på Mälarsalen.
Tanken är att deltagarnas danskunskaper ska få en rejäl skjuts framåt och att mängder av nya tankar ska väckas hos deltagarna. Vi kommer att jobba med dansandet på många olika sätt för att deltagarna både ska bli skickligare direkt men även få med sig idéer, tankar och uppslag att bearbeta under lång tid framöver. För att man skall kunna tillgodogöra sig helgens innehåll ska man ha dansat bugg allra minst två år och vara väl förtrogen med dagens sätt att dansa bugg med modern förningsteknik, grundsteg och rörelsemönster. Man behöver också ha ett öppet sinne eftersom vissa övningar utmanar såväl hjärna som kropp.


Boogie woogie, avancerad: I den här kursen kommer vi att ha ett högt tempo både i dansen och undervisningen. Det här är kursen för dig som är väl bekant med dansstilen boogie woogie. Grunder och de vanligaste figurerna sitter där de ska och man är nu redo för en utmaning. Vi kommer jobba med olika stilar och tekniker i boogie woogien, där vi bla kommer rota oss ner till dansstilens rötter.