Mälarsalen stockholms danspalats

Åtgärder för minskad smittspridning

Motion och glädje är viktigt för folkhälsan även mitt i en pandemi! Ta del av våra smittskyddsåtgärder här.

Mälarsalen ser fortsatt allvarligt på Covid-19 och följer löpande myndigheternas pressträffar om rådande smittoläge. Myndigheterna har gett fortsatt förtroende för gym- och sportanläggningar att bedriva verksamhet i enlighet med pandemilagen, så Mälarsalen fortsätter bedriva din danskursverksamhet. Fortfarande gäller att säkerhet och hälsa för elever och medarbetare har högsta prioritet och vi fortsätter såklart tillämpa alla nödvändiga säkerhetsrutiner så att deltagare, personal och lärare ska känna sig trygga hos oss.

Så anpassar vi kurserna utefter den nya pandemilagen och myndigheternas restriktioner

Uppdaterat 2021-04-30 kl 09:55Kursupplägget justeras:

• Vi fortsätter med 5-veckorskurser istället för 7-veckorskurser. Detta innebär 3 kursstarter under våren 2021. Intensivkurserna blir färre i antal. Privatlektioner pågår som vanligt.
• Träningskvällarna på söndagar tas bort.
• Vi minskar vår utbud av antalet danskurser.
• Mälarsalen nyttjar 2 kurslokaler och tar in begränsat antal deltagare. I Strindbergsalongen (380kvm) tar vi in max 38 personer inkl lärare. I Bankettsalen (600kvm) tar vi in max 58 personer inkl lärare. (Under rådande situation anser vi 50-56 deltagare vara lämpligt.)
• 5-veckorskurserna pågår enbart 60min utan paus. (Kurstiden är kortad från normalt 80min för att begränsa tiden för sammankomsten.)
• Vi har separata insläpp till varje kurslokal och längre paus mellan varje ny kurs för att minska trängsel vid in- och utpassering.
• Vi har inga partnerbyten på kurserna. Vid parkurserna dansar ni enbart med den person ni anmält er tillsammans med. På solodanskurser dansar du som singel, med avstånd till varandra.
• Lärarnas möjlighet att övningsdansa med deltagarna under kurstillfällena tas bort för att minska smittspridning.
• På Mälarsalen finns mycket goda möjligheter att hålla avstånd mellan dansparen, men överväg senaste rekommendationen beträffande nyttjande av munskydd i inomhusmiljö.
• Mälarsalen tar bort möjligheten att ta igen missade kurstillfällen. Missar du en gång så mailar du snarast till info@malarsalen.se så återfår du 150:-/person för det missade tillfället. De 150:- återbetalas ej, utan sparas som tillgodo på din bokningsanvändare. Obs! Du måste maila Mälarsalen senast 2 dagar efter missat tillfälle för att få pengarna sparat som tillgodo.
• Vattenbuffén och fikaförsäljningen tas bort. Medta egen vattenflaska!
• Det finns inga omklädningsrum på Mälarsalen, så kom gärna ombytt.

Åtgärder under kurserna:
• Varje kurs har var sitt separat insläpp och entréerna öppnar tidigare än normalt: 20min innan kurserna startar.
• Mälarsalens entrépersonal är uppdelad i olika teams och arbetar omlott för att minska smittspridning. Vid minsta symtom stannar entrépersonalen hemma. Observera att detta innebär att många nya kursvärdinnor/kursvärdar i entrén. Vänligen ha överseende med att alla inte kommer kunna svara på alla era frågor. Kontakta info@malarsalen.se alt 08-6583000 för att få svar på din fråga.
• Mälarsalens danslärare stannar hemma vid symtom och ersätts av annan lärarkollega.
• I entrén/insläppet uppmanas alla att hålla avstånd till varandra. Skyltar och märken på golvet, hänvisar till detta.
• Lektionen hålls i en luftig lokal avskild från övrig verksamhet. Alla lokaler har separat insläpp.
• Skyltar om att tvätta händerna noga och ofta samt nysa och hosta i armvecket, finns uppsatt i lokalen samt på toaletterna. Toaletterna kan i vissa fall delas med en annan kurs.
• Handdesinfektion finns tillgängligt i kurslokalen.
• Städning sker mer grundligt och med yt-desinficerade medel. Personal torkar av och desinficerar allmänna ytor under pågående kurs (Ytor såsom dörrhandtag, hissknappar, stolar etc).

Vad kan du som deltagare/lärare/personal göra för att minska smittspridning:
• Deltagaren försäkrar i bokningsförfarandet att hen är symtomfri vid bokningstillfället.
• Vid minsta symtom på undervisningsdagen, stannar deltagaren/läraren/personalen hemma.
Privatlektioner: Sjukanmälan görs så snart som möjligt till dansläraren/deltagaren dock senast kl 10:00 på undervisningsdagen. (Kontaktuppgifter till läraren/deltagarna mailas ut senast 2 dagar innan kurstillfället). Inställd privatlektion flyttas till nytt datum som parterna kommer överens om.
Intensivkurser: Sjukanmälan görs så snart som möjligt till info@malarsalen.se. Deltagarna kommer då få pengarna som är inbetalda, sparat som tillgodo på respektive bokningsanvändare. .
5-veckorskurser pardans: Om din danspartner av akut anledning inte har möjlighet att delta på ett kurstillfälle, ber vi er båda att stanna hemma! Missar ni en gång så mailar ni snarast möjligt till info@malarsalen.se så återfår ni 150:-/person för det missade tillfället. De 150:- återbetalas ej, utan sparas som tillgodo på era respektive bokningsanvändare. Obs! Ni måste maila Mälarsalen senast 2 dagar efter missat tillfälle för att få pengarna sparat som tillgodo. Hör ni inte av er så förfaller möjligheten till sparat tillgodohavande.
5-veckorskurser solodans: Missar du en gång pga akut förhinder/sjukdom så mailar du snarast möjligt till info@malarsalen.se så återfår du 150:-/person för det missade tillfället. De 150:- återbetalas ej, utan sparas som tillgodo på din bokningsanvändare. Obs! Du måste maila Mälarsalen senast 2 dagar efter missat tillfälle för att få pengarna sparat som tillgodo. Hör du inte av dig så förfaller möjligheten till sparat tillgodohavande.
• Deltagaren/läraren tvättar händerna noggrant innan och efter lektionstillfället. Behöver man nysa/hosta görs det i armvecket och peta er inte i ansiktet. Vid behov kommer Mälarsalen vidta fler åtgärder än ovan angivna. Tack för er förståelse och samarbete!