Mälarsalen stockholms danspalats

Mälarsalen firar 50år

Kom med idéer på hur vi ska uppmärksamma Mälarsalens 50års-jubileum 2022.

 :

Sedan 1972 har dans- och kursverksamhet bedrivits på Mälarsalen, Stockholms danspalats! Under 2022 fyller vi 50år vilket vi firar med fler orkesterkvällar samt 50sek rabatt på kursutbudet hela året för alla deltagare!

Den 15 oktober 2022 kommer vi också arrangera en stor jubileumsfest. Har du förslag/önskemål på hur vi kan ta firandet till nästa nivå?

Svara på vår enkät här >