Mälarsalen stockholms danspalats

Återgång till mer ordinarie rutiner

I takt med att restriktionerna tas bort per den 29 september 2021, ser Mälarsalen framemot att delvis återgå till ordinarie dansrutiner under höstens andra kursomgång!

Så blir kursupplägget fr.o.m omgång 2, ht 2021

Uppdaterat 2021-09-29

Kursupplägget justeras:

• Vi återgår till ordinarie 7-veckorskurser istället för 5-veckorskurser. Intensivkurserna och privatlektioner privatlektionerna pågår såsom tidigare planerat.
• Vi är dock förstående för att några inte känner sig redo att ta steget till att byta danspartner, så därför gör vi en mjuk övergång genom att kombinera både kurser med partnerbyte, samt kurser utan partnerbyte resten av året.
• 7-veckorskurserna pågår 80 min inkl paus.
• Mälarsalen nyttjar alla 3 kurslokaler samtidigt och tar in fler deltagare än under pandemin om än fortsatt begränsat utefter lokalens storlek.
• Vi kommer ha gemensamt in- och utsläpp i huvudentrén. Det kommer dock gå utmärkt att lämna kurslokalen genom våra nödutgångar för att minska trängsel vid in- och ut-passering.
• Om du eller din partner av akut anledning inte har möjlighet att delta på ett kurstillfälle, kommer du ha möjlighet att ta igen detta vid annan kurs, under samma kursomgång. Om du missar ett kurstillfälle behöver du inte meddela oss, utan du kommer till entrén och prickar av dig vid den kurs som du avser ta igen på. Observera att du som singelbokad inte kan ta igen ett missat tillfälle på en parkurs utan partnerbyte; du kan enbart ta igen ett missat tillfälle på andra kurser med partnerbyte. Medan ni som går en parkurs utan partnerbyte, kan ta igen på alla 7-veckorskurser (oavsett om de har partnerbyte eller ej). Observera att möjligheten att få tillgodo sparat på ens bokningsanvändare, tas bort helt fr.o.m denna kursomgång.
• Vattenbuffén är borttagen. Vänligen medta egen vattenflaska!
• De tillfällen kurserna pågår i Mälarsalens lokaler erbjuder vi enklare snacksförsäljning samt kaffe/te.
• Det finns inga omklädningsrum på Mälarsalen, så kom gärna ombytt.

Åtgärder under kurserna:

• Mälarsalens lärare och personal stannar hemma vid symtom och ersätts av annan lärarkollega/personal.
• I entrén/insläppet uppmanas alla att hålla avstånd till varandra.
• Skyltar om att tvätta händerna noga och ofta samt nysa och hosta i armvecket, finns uppsatt i lokalen samt på toaletterna.
• Handdesinfektion finns tillgängligt i kurslokalerna.

Vad kan du som deltagare/lärare/personal göra för att minska smittspridning:

• Vid minsta symtom på undervisningsdagen, stannar deltagaren/läraren/personalen hemma.
Privatlektioner: Sjukanmälan görs så snart som möjligt till dansläraren/deltagaren dock senast kl 10:00 på undervisningsdagen. (Kontaktuppgifter till läraren/deltagarna mailas ut senast 2 dagar innan kurstillfället). Inställd privatlektion flyttas till nytt datum som parterna kommer överens om.
Intensivkurser: Sjukanmälan görs så snart som möjligt till info@malarsalen.se. Deltagarna kommer då få pengarna som är inbetalda, sparat som tillgodo på respektive bokningsanvändare. .
7-veckorskurser: Om du eller din partner av akut anledning inte har möjlighet att delta på ett kurstillfälle, kommer du ha möjlighet att ta igen detta vid annan kurs, under samma kursomgång. Om du missar ett kurstillfälle behöver du inte meddela oss, utan du kommer till entrén och prickar av dig vid den kurs som du avser ta igen på. Observera att du som singelbokad inte kan ta igen ett missat tillfälle på en parkurs utan partnerbyte; du kan enbart ta igen ett missat tillfälle på andra kurser med partnerbyte. Medan ni som går en parkurs utan partnerbyte, kan ta igen på alla 7-veckorskurser (oavsett om de har partnerbyte eller ej). Observera att möjligheten att få tillgodo sparat på ens bokningsanvändare, tas bort helt fr.o.m denna kursomgång.