Mälarsalen stockholms danspalats

Åtgärder för minskad smittspridning vid danskväll

Mälarsalen arrangerar höstens andra specialdanskväll lördag den 5 december 2020 till orkestern Casanovas + DJ Markus Rosendahl. Med ett exklusivt antal platser kan vi erbjuda 4 olika spelningar där deltagarnas säkerhet och hälsa står i fokus!

Mälarsalens danskurser ser mycket allvarligt på viruset Covid-19 och följer löpande myndigheternas restriktioner. Säkerhet och hälsa för deltagare och medarbetare har högsta prioritet och därav har vi själva företagit en rad åtgärder för att säkra situationen så både deltagare, personal och bandmedlemmar ska känna sig trygga hos oss. Nedan finner ni också några motkrav vi ställer på deltagarna:

Uppdaterat 2020-11-05 kl 10:45


Så anpassar vi danskvällar till den rådande 
situationen

Danskvällstillställningen justeras:

• Vi kortar danskvällen från ordinarie 4h till 2h 15min. Detta medför att vi kan erbjuda 4 olika spelningar under kvällen.
• Mälarsalen tar in max 25 par (50 personer) per spelning.
• På denna aktivitet dansar du med din partner, därför är parbokning obligatorsikt.
• Vi nyttjar separata entréer för in- och utsläpp vilket innebär att inga sällskap kommer att mötas i trapphus/hissar eller dyl mellan spelningarna.
• Det finns ingen bemannad garderob, utan ytterkläder, väskor m.m. får deltagarna hänga upp på klädställningar inne i danslokalen och själva ha uppsyn över. Observera också att vi inte har några omklädningsrum på Mälarsalen, så kom ombytt.
• Ordinarie vattenbuffé tas bort. Medta egen vattenflaska.
• Ordinarie cafeteria med barförsäljning kommer inte finnas tillgänglig, men ni kan i samband med bokningen av danskvällen, förboka Mälarsalens förfriskningspaket för 45:-/person. Läs mer om paketets innehåll i samband med bokningen av spelningen.
• Alla i dansbandsvärlden blöder pengar och Mälarsalen är förstående för att bandens arvoden måste vara densamma oavsett hur många deltagare som gästar deras spelning. Vi ber därför om överseende med att vi inte har möjlighet att rabattera dansentrén då vi enbart har möjlighet att ta in max 200 personer (istället som vid en ordinarie danskväll där vi kan ta in 500-600 personer).

Åtgärder under danskvällen:
• Varje spelning har separat insläpp och separat utsläpp för att minska trängsel vid in- och utpassering.
• Mälarsalens personal är uppdelad i olika teams och arbetar omlott för att minska smittspridning. Vid minsta symtom stannar personalen hemma.
• I entrén/insläppet uppmanas alla att hålla avstånd till varandra. Skyltar och märken på golvet, hänvisar till detta.
• Skyltar om att hålla avstånd, tvätta händerna noga och ofta samt nysa och hosta i armvecket, finns uppsatt i lokalen samt på toaletterna. Varje lokal har separata toalettgrupper. Läs på skyltarna.
• Handdesinfektion finns tillgängligt i kurslokalen.
• Städning sker mer grundligt och med yt-desinficerade medel. Personal torkar av och desinficerar allmänna ytor under kvällen (Ytor såsom dörrhandtag, hissknappar, stolar etc).

Vad ska du som deltagare göra för att minska smittspridning:
• Deltagaren försäkrar i bokningsförfarandet att hen är symtomfri vid bokningstillfället.
• Deltagaren tvättar händerna noggrant innan och efter lektionstillfället. Behöver man nysa/hosta görs det i armvecket och peta er inte i ansiktet.
• Vid minsta symtom på danskvällsdagen, stannar deltagaren hemma. Försök om möjligt att hitta ersättare som kan överta er plats och gå i ditt ställe. Hittar ni inga ersättare, vänligen sjukanmäl er så snart som möjligt till info@malarsalen.se. Deltagarna kommer då få pengarna som är inbetalda, sparat som tillgodo på respektive bokningsanvändare. Tillgodohavanden är giltigt på övriga kurser eller dans aktiviteter, tills vidare. (Obs, ingen återbetalning sker oavsett anledning).

Vid behov kommer Mälarsalen vidta fler åtgärder än ovan angivna. Tack för er förståelse och samarbete!