Mälarsalen stockholms danspalats

Åtgärder för minskad smittspridning

Säkerhet och hälsa för elever och medarbetare har högsta prioritet och vi behöver fortsätta tillämpa nödvändiga säkerhetsrutiner så att deltagare, personal och lärare ska känna sig trygga hos oss.

Motion och glädje är viktigt för folkhälsan även mitt i en pandemi! Mälarsalen ser fortsatt allvarligt på Covid-19 och följer löpande myndigheternas pressträffar om rådande smittoläge.

Även fast myndigheterna lättat på en del restriktioner under sommaren 2021, behöver Mälarsalen fortsätta vidhålla åtgärder för att förhindra ökad smittspridning. Därför kommer vi tills vidare fortsätta med kortare kurstider och undervisning med fast partner såsom våren 2021.

Så anpassar vi kurserna för att förhindra smittspridning

Uppdaterat 2021-08-11

Kursupplägget justeras:

• Vi fortsätter med 5-veckorskurser istället för 7-veckorskurser. Intensivkurserna blir något färre i antal. Privatlektioner pågår som vanligt.
• Mälarsalen nyttjar 2-3 kurslokaler och tar in begränsat antal deltagare. Under rådande situation anser vi max 40-60 deltagare vara lämpligt utifrån lokalens storlek.
• 5-veckorskurserna pågår 60min utan paus. (Kurstiden är kortad från normalt 80min för att begränsa tiden för sammankomsten.)
• Vi kommer ha insläpp i en entré samt utpassering i en annan entré. På så sätt möts inga deltagare i trapphus/hissar.
• Vi har inga partnerbyten på kurserna. Vid parkurserna dansar ni enbart med den person ni anmält er tillsammans med. På solodanskurser dansar du som singel, med avstånd till varandra. Personer som söker danspartner ombeds skiva en kommentar i vårt inlägg på vår FB-sida: Hitta danspartner>

• Lärarnas möjlighet att övningsdansa med deltagarna under kurstillfällena tas bort för att minska smittspridning.
• Mälarsalen tar bort möjligheten att ta igen missade kurstillfällen. Missar du en gång så mailar du snarast till info@malarsalen.se så återfår du 150:-/person* för det missade tillfället. De 150:-* återbetalas ej, utan sparas som tillgodo på din bokningsanvändare. Obs! Du måste maila Mälarsalen senast 2 dagar efter missat tillfälle för att få pengarna sparat som tillgodo.
• Vattenbuffén och fikaförsäljningen tas bort. Medta egen vattenflaska!
• Det finns inga omklädningsrum på Mälarsalen, så kom gärna ombytt.

Åtgärder under kurserna:

• Separat entré för in- och utpassering kommer nyttjas. (OBS! Kurser som startar samma tid, kommer ha samma entré. Håll avstånd!)
• Mälarsalens entrépersonal stannar hemma vid symtom. Observera att detta innebär att många nya kursvärdinnor/kursvärdar i entrén. Vänligen ha överseende med att alla inte kommer kunna svara på alla era frågor. Kontakta info@malarsalen.se alt 08-6583000 för att få svar på din fråga.
• Mälarsalens danslärare stannar hemma vid symtom och ersätts av annan lärarkollega.
• I entrén/insläppet uppmanas alla att hålla avstånd till varandra. Skyltar och märken på golvet, hänvisar till detta.
• Skyltar om att tvätta händerna noga och ofta samt nysa och hosta i armvecket, finns uppsatt i lokalen samt på toaletterna.
• Handdesinfektion finns tillgängligt i kurslokalerna.
• Städning sker mer grundligt och med yt-desinficerade medel. Personal torkar av och desinficerar allmänna ytor under pågående kurs (Ytor såsom dörrhandtag, hissknappar, stolar etc).

Vad kan du som deltagare/lärare/personal göra för att minska smittspridning:

• Deltagaren försäkrar i bokningsförfarandet att hen är symtomfri vid bokningstillfället.
• Vid minsta symtom på undervisningsdagen, stannar deltagaren/läraren/personalen hemma.
Privatlektioner: Sjukanmälan görs så snart som möjligt till dansläraren/deltagaren dock senast kl 10:00 på undervisningsdagen. (Kontaktuppgifter till läraren/deltagarna mailas ut senast 2 dagar innan kurstillfället). Inställd privatlektion flyttas till nytt datum som parterna kommer överens om.
Intensivkurser: Sjukanmälan görs så snart som möjligt till info@malarsalen.se. Deltagarna kommer då få pengarna som är inbetalda, sparat som tillgodo på respektive bokningsanvändare. .
5-veckorskurser pardans/solodans: Om din danspartner av akut anledning inte har möjlighet att delta på ett kurstillfälle, ber vi er båda att stanna hemma! Missar ni en gång så mailar ni snarast möjligt till info@malarsalen.se så återfår ni 150:-/person för det missade tillfället. De 150:- återbetalas ej, utan sparas som tillgodo på era respektive bokningsanvändare. Obs! Ni måste maila Mälarsalen senast 2 dagar efter missat tillfälle för att få pengarna sparat som tillgodo. Hör ni inte av er så förfaller möjligheten till sparat tillgodohavande.
• Deltagaren/läraren tvättar händerna noggrant innan och efter lektionstillfället. Behöver man nysa/hosta görs det i armvecket och peta er inte i ansiktet. Vid behov kommer Mälarsalen vidta fler åtgärder än ovan angivna. Tack för er förståelse och samarbete!