Mälarsalen stockholms danspalats

Lindy hop

Lindy hop är en swingdans från New York i USA. Dansen skapades i Harlem på 1920- och 1930-talet, som en utveckling ur Charleston och i princip alla andra danser som de dansande kände till. Traditionellt dansas Lindy hop till swingmusik. Danstempot kan variera från mycket snabbt till mycket långsamt. Dansen kan vara både spontan och, oftast vid uppvisningar, koreograferad. Det viktiga är att dansarna har en dynamik med varandra och med musiken. Dansen är fri för improvisation där både förare och följare kan påverka dansen.
Ett äldre (svenskt) namn på dansen är jitterbug. Ur det namnet (och dansen) utvecklades senare den svenska pardansen bugg.

Kommande/pågående kurser:

Se Lizette Rönnkvist och Patrik Pettersson dansa Lindy hop här

Spellista med lindy hop-låtar.