Mälarsalen stockholms danspalats

Frivilligt att avbryta sin medverkan

Våra danslärare fortsätter undervisningen på Mälarsalen. De som vill får avbryta sin medverkan.

Uppdaterat 2020-10-30 kl 06:35

Under gårdagens myndighetsgemensamma pressträff angående Covid-19, presenterades nya rekommendationer för Stockholmsregionen.

Bland annat uppmanas individer att avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar; men begränsningen om att upp till 50 personer kan samlas kvarstår.

Mälarsalens lärarkår har diskuterat och i enighet kommit fram till att undervisningen vid pågående veckokurser och intensivkurser/provatlektioner kan fortsätta som tidigare. Vi bedömer att de genomarbetade regler och riktlinjer alla inom kursverksamheten följer, fungerar i linje med de nya rekommendationerna.
Kurserna i pågående omgång kommer alltså att fortsätta enligt plan men för att ingen ska känna sig tvingad att delta erbjuder vi dem som vill att avbryta sin kurs. Likaså gäller de som bokat intensivkurser/privatlektioner.

5-veckorskurser:
Vill ni avbryta kursen så sker det enklast genom att ni mailar till info@malarsalen.se. Vi ser då till att de två återstående kurstillfällena på 5-veckorskurserna (300kr/person) sparas som tillgodo på respektive bokningsanvändare tills vidare. Återkom senast den 6 november 2020 om ni vill avbryta pågående kursomgång och få pengar sparat som tillgodo.

Intensivkurser/privatlektioner:
Vill ni avbryta kursen så sker det enklast genom att ni mailar till info@malarsalen.se. Vi ser då till att lägga hela ert inbetalda belopp som tillgodo på respektive bokningsanvändare tills vidare. Återkom senast dagen innan kursen för att avbryta er medverkan.

Ta hand om varandra!
Med vänlig hälsning, Anna Sköld med personal