Mälarsalen stockholms danspalats

Julia Lauri

Julia Lauri assisterar Christofer Elghorn och Johan Ekorn på ett antal buggkurser.