Mälarsalen stockholms danspalats

Kurssläpp + öppet hus, hösten 2020

Även i kristider är behovet av sociala möten och motion värdefull. Vi på Mälarsalen har därför gjort vad vi kan för att möta danssugna deltagares önskan om kursverksamhet (start 6-8/9) utan att tappa vårt huvudfokus att minska risk för smittspridning. Kurssläpp 18 augusti kl 08:00.

Mälarsalens danskurser ser mycket allvarligt på viruset Covid-19 och följer löpande myndigheternas restriktioner. Säkerhet och hälsa för deltagare och medarbetare har högsta prioritet och därav har vi själva företagit en rad åtgärder för att säkra situationen så både deltagare, personal och lärare ska känna sig trygga hos oss. Nedan finner ni också några motkrav vi ställer på deltagarna:

Uppdaterat 2020-08-14 kl 13:10

Så anpassar vi veckokurserna till den rådande situationen

Kursupplägget justeras:
• Vi kortar veckokursomgångarna från 7-veckorskurser till 5-veckorskurser. Detta innebär 3 kursstarter under hösten 2020. Intensivkurserna blir färre i antal. Privatlektioner pågår som vanligt.
• Träningskvällarna på söndagar tas bort.
• Mälarsalen tar in mellan 38-48 deltagare per kurs. Maxgränsen sätts utefter lokalens storlek.
• Vi erbjuder fler kurser än tidigare för att kunna bibehålla luftiga lokaler.
• 5-veckorskurserna pågår i 60min utan paus mitt i kursen.
• Vi har separata insläpp till varje kurslokal och längre paus mellan varje ny kurs (20min) för att minska trängsel vid in- och utpassering.
• Vi tar bort alla partnerbyten på kurserna. På ordinarie kurser dansar ni endast med den person ni anmält er tillsammans med. På solodanskurser dansar ni som singel med avstånd till varandra. (Önskar du hitta en partner till parkursen? Skriv ett inlägg på Mälarsalens Facebooksida och ange vilken dag, kurs, nivå samt vilken dansroll du söker.)
• Lärarnas möjlighet att övningsdansa med deltagarna under kurstillfällena försvinner.
• Vi tar bort möjligheten att ta igen missade kurstillfällen. Missar du en gång så mailar du snarast möjligt till info@malarsalen.se så återfår du 150:-/person för det missade tillfället. De 150:- återbetalas ej, utan sparas som tillgodo på din bokningsanvändare. Obs! Du måste maila Mälarsalen senast 2 dagar efter missat tillfälle för att få pengarna sparat som tillgodo.
• Vattenbuffén och fikaförsäljningen tas bort. Medta egen vattenflaska.
• Det finns inga omklädningsrum på Mälarsalen, så kom gärna ombytta.
NYHET! Det har funnits en efterfrågan på att arrangera kurser för personer i riskgrupp (vanligtvis alla över 70år). Då de under 70år kan leva mer säkert och delta på ordinarie kurser så vill Mälarsalen, även fast vi inte kan säkra smittorisken till 100%, erbjuda två kurser i bugg för de som är 70år eller äldre samt för de som på annat sätt kan påvisa att de är i riskgrupp. Dans är ju friskvård och fysisk aktivitet är livsviktigt, allra mest i tider som dessa, för fortsatt välbefinnande.

 

Åtgärder under kurserna:
• Första dagen för insläpp kommer troligen ske utomhus. I den mån det fungerar kommer vi låta deltagarna vänta utomhus tills dess nästa kurs är avslutad.
• Mälarsalens entrépersonal är uppdelad i olika teams och arbetar omlott för att minska smittspridning. Vid minsta symtom stannar entrépersonalen hemma. Observera att detta innebär att många nya kursvärdinnor/kursvärdar i entrén. Vänligen ha överseende med att alla inte kommer kunna svara på alla era frågor. Kontakta då info@malarsalen.se alt 08-6583000.
• Mälarsalens danslärare stannar hemma vid symtom och ersätts av annan lärarkollega.
• I entrén/insläppet uppmanas alla att hålla avstånd till varandra. Skyltar och märken på golvet, hänvisar till detta.
• Lektionen hålls i en luftig lokal avskild från övrig verksamhet. Alla lokaler har separat insläpp.
• Skyltar om att tvätta händerna noga och ofta samt nysa och hosta i armvecket, finns uppsatt i lokalen samt på toaletten. Toaletterna kan i vissa fall delas med en annan kurs.
• Handdesinfektion finns tillgängligt i kurslokalen.
• Städning sker mer grundligt och med yt-desinficerade medel. Personal torkar av och desinficerar allmänna ytor under pågående kurs (Ytor såsom dörrhandtag, hissknappar, stolar etc).

 

Vad kan du som deltagare/lärare/personal göra för att minska smittspridning
• Deltagaren försäkrar i bokningsförfarandet att hen är symtomfri vid bokningstillfället.
• Vid minsta symtom på undervisningsdagen, stannar deltagaren/läraren/personalen hemma.
Privatlektioner: Sjukanmälan görs så snart som möjligt till dansläraren/deltagaren dock senast kl 10:00 på undervisningsdagen. (Kontaktuppgifter till läraren/deltagarna mailas ut senast 2 dagar innan kurstillfället). Inställd privatlektion flyttas till nytt datum som parterna kommer överens om.
5-veckorskurser pardans: Om din danspartner av akut anledning inte har möjlighet att delta på ett kurstillfälle, ber vi er båda att stanna hemma! Missar ni en gång så mailar ni snarast möjligt till info@malarsalen.se så återfår ni 150:-/person för det missade tillfället. De 150:- återbetalas ej, utan sparas som tillgodo på era respektive bokningsanvändare. Obs! Ni måste maila Mälarsalen senast 2 dagar efter missat tillfälle för att få pengarna sparat som tillgodo. Hör ni inte av er så förfaller möjligheten till sparat tillgodohavande.
5-veckorskurser solodans: Missar du en gång pga akut förhinder/sjukdom så mailar du snarast möjligt till info@malarsalen.se så återfår du 150:-/person för det missade tillfället. De 150:- återbetalas ej, utan sparas som tillgodo på din bokningsanvändare. Obs! Du måste maila Mälarsalen senast 2 dagar efter missat tillfälle för att få pengarna sparat som tillgodo. Hör du inte av dig så förfaller möjligheten till sparat tillgodohavande.
• Deltagaren/läraren tvättar händerna noggrant innan och efter lektionstillfället. Behöver man nysa/hosta görs det i armvecket och peta er inte i ansiktet.

Vid behov kommer Mälarsalen vidta fler åtgärder än ovan angivna.
Tack för er förståelse och samarbete!

 

Öppet hus

Ett ordinarie öppet hus med gratis prova-på är i dagsläget inte aktuellt. Däremot ser vi över möjligheten att kanske kunna erbjuda någon form av kurs där du och din partner kan testadansa med varandra och med hjälp av en ansvarig lärare, finna vilken nivå som passar just er. OBS! Förbokning krävs (om arrangemanget blir aktuellt). Mer info kommer inom kort.

 

Kursupplägg 5-veckorskurser, intensivkurser & privatlektioner

Kursupplägg intensivkurser

Preliminärt:
Tango grund, 20 september kl 10:00-15:00. Tony
Foxtrot grund, 17 oktober kl 10:00-15:00. Tony
Salsa grund, 1 november kl 10:00-15:00. Tony
West coast swing grund, 6 december kl 10:00-15:00. Tony

Kursupplägg privatlektioner

Preliminärt:
Onsdagar kl 16:00-16:45, 17:00-17:45, 18:00-18:45. Tony
Tisdagar kl 18:45-19:45, 20:00-21:00. Cecilia
Pris:
5-veckorskurser pardans utan partnerbyte: 1700:-/par (850:-/person).
5-veckorskurser i solodans (utan partner): 750:-/person.
RABATT: Bokar du flera parkurser eller solokurser under samma 5-veckorskursomgång, kostar varje efterföljande kurs 700:-/person.
Intensivkurser: 1500:-/par. I priset ingår serverad lunchtallrik (välj mellan kyckling eller veg), förmiddagsfika (ostsmörgås + kaffe/te) och eftermiddagsfika (chokladboll + kaffe/te).
Privatlektioner: 1600:-/lektion (max 2 deltagare). Lektionen pågår i 45-60min.